Curs 2017-2018

Les classes a l’Escola Municipal d’Expressió començaran el proper2 d’octubre i en els mateixos horaris que el curs passat (de 17.30h a 19.30h i els petits de 3 i 4 anys de plàstica de 17.30h a 19.00h).

Si el/la vostre/a fill/a venia el curs passat, ja tenim les dades per fer la matrícula, no cal que feu cap més tràmit si no és  que hi ha algun canvi en les vostres dades, o bé, us interessa confirmar el dia o l’especialitat a què està inscrit.

Alumnes de nova matriculació:

Recordem als alumnes de nova matriculació que les matrícules es poden fer entre el 12 i el 17 de setembre, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre:

– o presencialment a  l’escola

– o  la podeu fer a través de la pàgina http://mateu.olot.cat/

La documentació necessària que cal aportar és:

–        Una fotografia de carnet

–        Una fotocòpia de la targeta de la seguretat social

–        Una fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor

–        Una fotocòpia del DNI del nen/a o del llibre de família

–        Els 20 dígits del número de compte bancari (document de domiciliació bancària que es farà omplir en el moment de fer la matrícula)

–        Carnet de família nombrosa o monoparental

–        Declaració de renda que no superi els 50.000€/unitat familiar anuals*

 

*Aquesta documentació només cal que l’entreguin aquelles famílies que tinguin un germà al centre o tinguin el carnet de família nombroses o monoparental.

 

 

 Els comentaris estan tancats.