Il·lustració i còmic


Professor: Tavi Algueró
+ 12 anys
Horari:
Dilluns o dijous de 6 a 8

En aquest taller intentarem anar millorant i polint l’estil de cada alumne segons les necessitats tant a nivell tècnic a l’hora d’executar els dibuixos com pel que pertoca al camp més conceptual per poder plasmar unes idees prou satisfactòries.
Incentivarem la creativitat afrontant diverses propostes al llarg del curs i cada treball serà aprofitat pel professor per anar corregint i perfeccionant les creacions de cadascú dels alumnes.
A la vegada es donarà un cop de ma a qui li pugui sorgir alguna mena d’encàrrec o proposta externs a l’aula mentre estigui relacionat i sigui susceptible de poder enriquir l’aprenentatge de la matèria que tractem.