Iniciació al teatre


De 6 a 8 anys

Horari: Dimarts de 2/4 de 6 a 2/4 de 8h.

Descripció:
Basant-nos en pretextos dramàtics senzills, començarem a crear les pròpies
històries. Descobrint que en equip arribem més enllà, i explorant les
pròpies capacitats creatives i expressives. farem dinàmiques de coordinació
i canalització de les emocions jugant amb l’expressió corporal i el treball
imaginatiu.

De 9 a 11 anys

Horari: Divendres de de 2/4 de 6 a 2/4 de 8h.

Descripció:: els jocs de confiança, cohesió i desmecanització es combinen amb un
entrenament actoral en el que provem els primers contactes amb el treball
de text (sigui propi o adaptat) i aprofundim en la descoberta de
l’expressió creativa i el joc col·lectiu.