Joieria Artística

Professora: Mariona Piris

Horaris:

Dimarts de 10 a 13h
Dimecres de 15.30 a 18.30h

Nou horari: Dimecres de 18 a 21h

Descripció:

En aquests tallers aprendreu tècniques de joieria contemporània elaborant peces. Creareu penjolls, anells, arracades o braçalets. Es treballarà en metall, els alumnes podreu triar entre Plata, coure, llautó i alpaca.

Treballarem en propostes concretes però el disseny el fareu vosaltres. A partir del disseny aprendrem les tècniques adequades per portar-lo a terme: Serrar, llimar, donar forma, soldar, acabats de la peça, etc.

No cal tenir coneixements en el treball del metall.

Cal portar, davantal, guants de làtex, llibreta (de paper blanc llis) i llapis per anotar i fer els dissenys.

La professora proporcionarà la maquinària i eines a excepció d’un Kit personal que consta de serra, pels de serra, llimes, punxó i regle metàl·lic que a partir de la tercera setmana com a màxim ja hauríeu de tenir. Tot el material per fer les peces també va a càrrec de l’alumne/a (metalls, fornitures,…), el podreu comprar en el taller mateix a mida que el necessiteu.

Preu:
139€ (+60)
165€ trimestre *Consultar bonificacions

Matrícules trimestrals: Es poden inscriure per trimestres presencialment a l’EME

1r trimestre: del 17 al 21 de setembre 2018
2n trimestre: del 17 al 21 de desembre de 2018
3r trimestre: de l 11 al 15 de març de 2019