LaborActori Jove (teatre social)


Professora
: Marga Socias
Edats: a partir de 12 anys
Horari:
Dimecres de 17.30 a 19.15h
Dimecres de 19.30 a 21.15h

El LaborActori Jove és un taller de formació i experimentació de teatre per a joves de 12 a 18 anys amb l’ànim de fer créixer les capacitats expressives i relacionals, tot practicant el qüestionament del que ens envolta des d’una mirada crítica i creativa.
Des del 2008 s’han dut a terme 11 projectes de creació col·lectiva, sempre amb una vintena de participants, en els que s’han desenvolupat llenguatges teatrals molt diversos i s’han qüestionat temes socials escollits per cada grup, trobant la seva traducció escènica per compartir-ho amb el públic assistent a les mostres.

Els eixos fonamentals del treball són: potenciar la capacitat expressiva, la visió crítica i creativa del que ens envolta, la descoberta de les pròpies emocions i l’empoderament, i la cohesió grupal per al treball en equip.

Per oferir un ensenyament més ampli s’organitzaran també monogràfics amb artistes de la zona en diferents àmbits, es combina el treball teatral i de projecte amb participacions amb d’altres entitats o esdeveniments de la ciutat, i es potenciarà l’assistència a obres teatrals i altres propostes escèniques per desenvolupar el bagatge sensorial i social.