L’art del teatre


Professora
: Íngrid Codina

De 6 a 8 anys : Dilluns 17.30 a 19.30h.

De 8 a 11 anys: Dimarts de 17.30 a 19.30h

De 9 a 11 anys Dijous de 17.30 a 19.30h

Descripció:

Iniciarem el curs de teatre a partir de jocs teatrals introduint així als infants en el món del teatre per treballar l’escolta grupal i anar adquirint una bona cohesió de grup.

A partir d’exercicis d’expressió corporal i teatral (mímica, treball de cor teatral, improvisació de dansa i teatre) fem una investigació de la infinitat de possibilitats que hi ha a l’hora de moure el cos; permetent la lliure expressió de cada un/a sempre dins d’uns paràmetres limitats per tal fomentar la confiança en un/a mateix/a i el respecte cap a l’altre i la seva proposta.

Seguirem les classes amb tècniques d’improvisació i introduirem la màscara, una eina pedagògica teatral molt útil per entendre diversos conceptes bàsics sobre l’art dramàtic

Introduirem la màscara neutra i seguirem aprofundint amb les màscares expressives treballant les emocions humanes. Tot el treball realitzat amb les màscares s’utilitza com a investigació de l’obra de final de curs. Paral·lelament construirem l’obra de teatre de fi de curs recollint el material obtingut durant el curs i seguint amb les tècniques teatrals d’improvisació i teatre imatge i a partir de les inquietuds dels infants. A final de curs realitzarem l’obra de teatre al Teatre Principal d’Olot.