Creacions Tèxtils

Curs per aprendre les tècniques de confecció i patronatge de complements de roba, a la vegada que experimentem amb altres coneixements del món tèxtil artesanal. Descobrirem exemples reals de projectes que es duen a terme a la nostra ciutat.

Veurem com es pot cosir una mateixa peça de vàries maneres per donar capacitats a l’alumne d’escollir i de ser autònom. Per aquest motiu, es combinaran activitats per aprendre tècniques de costura específiques amb d’altres que ens permetran veure tot el procés de creació: el disseny de la peça, els materials que s’utilitzaran, els acabats finals, etc.

Cadascú podrà portar el projecte al seu terreny i adaptarem les activitats proposades al seu estil, a les seves inquietuds i al seu nivell.

No cal tenir coneixements previs.

Professora: Carlota Rodríguez

Horari: Dimarts i Divendres de 17.30 a 19.30

Preu: Joves 94,50 euros per Trimestre, Adults 112 euros per Trimestre i Majors de 60 anys 84,50 euros per Trimestre