Creació teatral

Professora: Ingrid Codina

De 9 a 11 anys

Horari: Divendres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8.

Descripció:

Preu:
78€ matrícula
22,5 € mensuals*

*Consultar bonificacions