Iniciació al teatre

Professora: Íngrid Codina

De 6 a 8 anys

Horari: Dimarts (6 a 8 anys)

Descripció:
Basant-nos en pretextos dramàtics senzills, començarem a crear les pròpies
històries. Descobrint que en equip arribem més enllà, i explorant les
pròpies capacitats creatives i expressives. farem dinàmiques de coordinació
i canalització de les emocions jugant amb l’expressió corporal i el treball
imaginatiu.

Preu:
78€ matrícula
22€ mensuals*

*Consultar bonificacions