Matrícula

Cursos anuals

MATRÍCULA 

Les matrícules es poden fer:

 • Presencialment ( de 17 a 19h a l’EME)
 • Online a través de la pàgina web

 

Dates i horari de matrícula:

Del 16 al 25 de setembre, a través de l’adreça http://www.olot.cat o bé personalment a l’EME de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 del vespre (places limitades).

Documentació per a fer la matrícula:

Alumnat menor de 18 anys

 • Una fotografia carnet.
 • Una fotocòpia del carnet de la seguretat social.
 • Una fotocòpia del DNI del pare i mare o tutor legal
 • Una fotocòpia del DNI de l’alumne o del llibre de família.
 • Una fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental (si es dóna el cas).
 • Els 20 dígits del compte bancari + IBAN

* Hi ha bonificacions per a segon germà, famílies nombroses i famílies monoparentals.
Més informació a la secretaria de l’escola al telèfon 972 26 68 47.

Alumnat major de 18 anys

 • DNI de l’alumne

  Cursos trimestrals

MATRÍCULES

Dates i horari de matrícula:

Es faran presencialment a l’EME de 17.30 a 19.30:

1r trimestre: Del 16 al 25 de setembre de 2019
2n trimestre: Del 10 al 13 de desembre de 2019
3r trimestre: Del 16 al 19 de març de 2020

 

Informació a tenir en compte


Els grups poden variar en funció de les matrícules. Si un grup no arriba a un mínim d’alumnes no es podrà tirar endavant.

 

En compliment de l’article 5 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l’Institut Municipal d’Educació d’Olot, l’informa que les dades de caràcter personal que es recullen per mitjà de la sol·licitud, s’inclouen en el fitxer informatitzat i en suport paper, de l’Escola Municipal d’Expressió, amb la finalitat exclusiva de gestionar la seva inscripció a les nostres classes. La informació que s’inclou a la butlleta ens és necessària per oferir-li un bon servei. L’IME facilita el dret reconegut per la LOPD d’accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades personals i, si cal, pot dirigir-se a les nostres oficines situades a l’avinguda Sant Joan de les Abadesses, 20-22 d’Olot.