Matrícula

Cursos anuals

MATRÍCULA 

Dates i horari de matrícula:

Del 16 al 25 de setembre, a través de l’adreça http://www.olot.cat o bé personalment a l’EME de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 del vespre (places limitades).

Documentació per a fer la matrícula:
– Una fotografia carnet.
– Una fotocòpia del carnet de la seguretat social.
– – Una fotocòpia del DNI del pare i mare o tutor legal
– Una fotocòpia del DNI de l’alumne o del llibre de família.
– Una fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental (si es dóna el cas).
– Els 20 dígits del compte bancari + IBAN

* Hi ha bonificacions per a segon germà, famílies nombroses i famílies monoparentals.
Més informació a la secretaria de l’escola al telèfon 972 26 68 47


Cursos trimestrals

MATRÍCULES

Dates i horari de matrícula:

Es faran presencialment a l’EME de 17.30 a 19.30:

1r trimestre: Del 16 al 25 de setembre de 2019
2n trimestre: Del 10 al 13 de desembre de 2019
3r trimestre: Del 16 al 19 de març de 2020

Documentació per a fer la matrícula:

– Una fotografia de carnet.
– Una fotocòpia del DNI
– Una fotocòpia de la tarja de la seguretat social.

En cas de fer preinscripció, es farà la matrícula automàticament. En aquest cas no caldrà fer el procediment de matrícula.

En compliment de l’article 5 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l’Institut Municipal d’Educació d’Olot, l’informa que les dades de caràcter personal que es recullen per mitjà de la sol·licitud, s’inclouen en el fitxer informatitzat i en suport paper, de l’Escola Municipal d’Expressió, amb la finalitat exclusiva de gestionar la seva inscripció a les nostres classes. La informació que s’inclou a la butlleta ens és necessària per oferir-li un bon servei. L’IME facilita el dret reconegut per la LOPD d’accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades personals i, si cal, pot dirigir-se a les nostres oficines situades a l’avinguda Sant Joan de les Abadesses, 20-22 d’Olot.