Ivet Bazaco

L’objectiu del curs és que els alumnes, a partir de 6 anys, aprenguin tècniques ceràmiques mitjançant el gaudi i l’experiència vital en la manipulació d’aquest material.

La dinàmica de classe parteix d’una proposta tècnica o artística inicial a partir de la qual cada alumne porta al seu terreny més personal. De manera individual, resoldrem les qüestions que vagin sorgint al llarg del procés creatiu, tant problemes tècnics com artístics o de llenguatge plàstic.
En algunes ocasions, les activitats d’ensenyament estan relacionades amb esdeveniments de la ciutat i si és possible, les treballarem transversalment amb altres disciplines artístiques de l’escola.

Les propostes estan dissenyades segons el perfil variat de l’alumnat i en funció de les necessitats tècniques i específiques que requereix cada activitat. Es parteix d’explicacions teòriques compaginades amb demostracions pràctiques i, quan calgui, també amb exemples en suport digital.

Treballem per transmetre les ganes d’aprendre, la passió per la ceràmica, la feina ben feta i l’autoexigència necessàries per treure el millor de cada u. L’experimentació i el diàleg amb la matèria són bàsics per expressar-nos artísticament.

Horari

Dijous, de 17.30 a 19.30 h

Octubre a Juny

PREUS

Matrícula, 78 € · Quota mensual, 23 €

Matrícula