Mariona Piris

El curs de  de joieria per microfusió consisteix en obtenir peces de joieria a partir del treball en  cera per després esser fos en metall (or, plata, bronze, coure o llautó). 

El treball es basa en aprendre diferents tècniques per elaborar originals de cera que després portem a fondre per obtenir una còpia en metall que requerirà d’un procés en el que treballarem el metall per a fer-hi els acabats i obtenir una joia. Algunes de les tècniques són el modelat en cera, talla de cera, emmotllat d’un original i injecció de ceres per a fer-ne còpies o la fosa directe d’un element vegetal… en tots els casos el disseny de les peces és lliure per part de l’alumnat. 

Horaris

Dimarts, de 10 a 12 h

Dimecres, de 17.30 a 19.30 h

 

Primer Trimestre · Octubre a Desembre

Segon Trimestre · Gener a Març

Tercer Trimestre · Abril a Juny

PREUS

Adults, 120 € / trimestre

Majors de 60 anys, 92,50 € / trimestre

Matrícula