Omple el formulari d’inscripció

 

 

Durant aquesta la setmana del 25 al 29 de setembre, totes les persones que hagin fet la inscripció, rebran de forma escalonada un correu de confirmació del grup on s’han inscrit amb tota la informació sobre el pagament.

En el cas que el grup no pugui tirar endavant per no arribar al mínim d’alumnes o que la persona quedi en llista d’espera també es rebrà un correu informant d’aquest fet.

Inici de les classes la setmana del 2 al 6 d’octubre

 


Descomptes

En cas de ser família nombrosa o monoparental, degudament acreditada s’aplicarà una bonificació del 30%.

 

En cas de tenir un segon membre de la unitat familiar (germans i/o pares o tutors legals) matriculat a l’escola, s’aplicarà una bonificació del 20%. Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota més reduïda.

 

Els descomptes no s’aplicaran a les matrícules dels jubilats. Per gaudir del preu de jubilat cal acreditar la condició.

 

En cas que un nen/a o jove es matriculi a dos cursos anuals, només es cobrarà una sola matrícula.

En el cas que un adult es matriculi a dos cursos trimestrals a la vegada, es descomptarà la part proporcional de la matrícula en el segon (26 euros) sempre i quan no sigui jubilat.

 

En el cas que un jove es matriculi a un curs anual i a un curs trimestral, es descomptarà la part proporcional de la matrícula en el segon (26 euros).

 

Els descomptes no són acumulables.