Èlia Teis

Les classes per a infants entre 3 i 5 anys integren un equilibri entre atenció, llibertat i diversió que és fonamental per aprendre en l’etapa de desenvolupament en què es troben. A aquesta edat els infants ja estan preparats per fer un pas endavant i explorar la seva coordinació física mentre es fomenta la seva creativitat.

Explorem el moviment improvisat basat en diferents conceptes com poden ser nivells i nocions de direcció en l’espai, així com qualitat i forma del moviment a través de paraules i conceptes que coneixen (animals, menjar, accions, objectes, contes, instruments, etc).

Les sessions compten amb música, accessoris i materials de suport que estimulen la imaginació dels infants i faciliten l’experimentació a partir del joc en moviment tant guiat com lliure.

Construirem blocs de moviment simples perquè puguin aprendre i memoritzar petites seqüències treballant així tant a nivell cognitiu la seva concentració i atenció, com a nivell motriu la seva postura, expressió corporal i musicalitat i a nivell emocional la confiança en si mateixos i capacitat de relació amb els altres.

Treballarem sempre a partir de lo lúdic i de l’escolta, relacionant-nos en grup i a expressant-nos a partir de la indivitualitat en un entorn segur que abraci la singularitat de cadascú.

Horari

Dimecres, de 16.30 a 18 h

Octubre a Juny

PREUS

Matrícula, 78 € · Quota mensual, 17,50 €

Matrícula