Contacte

L’ESCOLA MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ
Av. Sant Joan de les Abadesses, 20-22
Tel. 972 26 68 47 – 17800 OLOT
escolaexpressio@olot.cat
http://escolaexpressio.olot.cat

Horari de secretetaria: de dilluns a divendres de 17 a 19h.